Cao su SVR20 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR20 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR20 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR20 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR20 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên
Cao su SVR20 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:(848) 3948-2450

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Vi

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Ruby

(848) 3948-2450

Chi tiết sản phẩm

Cao su SVR20
Tên sản phẩm: Cao su SVR20
Mã sản phẩm: NATURAL RUBBER SVR20
Giá: Liên Hệ

CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR 20 THEO TCVN 3769:2004

1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn : 0,16
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn : 0,80
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn : 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn : 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn : 30
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn : 40
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn : -
8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C

Sản phẩm khác