Cao su SVR CV60 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR CV60 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR CV60 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR CV60 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su SVR CV60 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên
Cao su SVR CV60 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:(848) 3948-2450

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Vi

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Ruby

(848) 3948-2450

Chi tiết sản phẩm

Cao su SVR CV60
Tên sản phẩm: Cao su SVR CV60
Mã sản phẩm: NATURAL RUBBER SVR CV60
Giá: Liên Hệ

CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR CV60 THEO TCVN 3769:2004

1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn : 0,02
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn : 0,40
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn : 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn : 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn : -
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn : 60
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn : -
8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C : 60 +- 5

 

 

Sản phẩm khác