Cao su RSS1 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su RSS1 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su RSS1 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su RSS1 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Cao su RSS1 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên
Cao su RSS1 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:(848) 3948-2450

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Vi

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Ruby

(848) 3948-2450

Chi tiết sản phẩm

Cao su RSS1
Tên sản phẩm: Cao su RSS1
Mã sản phẩm: NATURAL RUBBER RSS1
Giá: Liên Hệ

* RSS 1: Cao Su xông khói

Cao su xông khói rss1 được sản xuất từ mủ cao su tự nhiên kết tủa với axit, phơi khô,xông khói và được đánh giá trên quan điểm trực quan.

Cao su xông khói (RSS) được phân loại dựa trên đánh giá trực quan về chất lượng. Các Hội nghị chất lượng cao su quốc tế và đóng gói (IRQPC) đã xác định các mô tả và nột số quy ước chất lượng thương mại như sau :

 Tiêu chuẩn kỷ thuật:

Chủng loại

Mốc Cao Su

Mốc Khi Đóng Gói

Đốm Đục

Đốm Do Xông Khói Qua Mức

Đốm Do Oxy Hóa

Cháy Xém

Rss1

Rât nhẹ

Rât nhẹ

Không

Không

Không

Không

Sạch, khô, co giản, có bọt khí nhỏ rải rác bằng đầu kim, không có vật lạ, không bị sống

Mô tả tóm tắt of RSS1 ( dựa trênThe Green Book-1969)

Lĩnh vực sử dụng

Ống Cao Su

 Đóng gói:

• 33,33 kg / kiện, 600 kiện / FCL 20 feet

• Bao PE 0.03 mm, nhiệt độ nóng chảy 109 oC.

•Độ dày bao PE (0,13 mm) 

 

Sản phẩm khác