QUI TRÍNH SẢN XUẤT CAO SU RSS3 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

QUI TRÍNH SẢN XUẤT CAO SU RSS3 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

QUI TRÍNH SẢN XUẤT CAO SU RSS3 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

QUI TRÍNH SẢN XUẤT CAO SU RSS3 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

QUI TRÍNH SẢN XUẤT CAO SU RSS3 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên
QUI TRÍNH SẢN XUẤT CAO SU RSS3 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:(848) 3948-2450

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Vi

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Ruby

(848) 3948-2450

QUI TRÍNH SẢN XUẤT CAO SU RSS3

13-06-2016 03:37:21 AM

Cao su xông khói phân loại dựa trên độ sạch và màu sắc, không mang khuyết tật bọt khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều quan trọng trong để tạo ra cao su chất lượng cao RSS là đảm bảo việc cung cấp nước sạch đầy đủ là cần thiết cho mủ và rủa sạch tấm mủ. Latex được thu thập càng sớm càng tốt để tránh mủ đông và đầu mùa đông có thể chống đông bằng sulfit natri (Na2SO3). Liều lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện, nhưng không quá 0:55% để tránh cao su đóng đông mùa đông. Latex  để kiểm tra các mẫu vật liệu DRC tại nhà máy, có rất nhiều phương pháp, nhưng các phương pháp kiểm tra dòng thông dụng nhất kiểm tra TSC bảng nhanh chóng chuyển đổi thành DRC