Liên hệ - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Liên hệ - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Liên hệ - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Liên hệ - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Liên hệ - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên
Liên hệ - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:(848) 3948-2450

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Vi

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Ruby

(848) 3948-2450

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NGUYÊN

Địa chỉ: Số 1B Đồ Sơn, Phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@pexim.vn
Điện thoại: (848) 3948-2450

Fax: (848) 3948-2452

Website: www.pexim.vn

https://dunsregistered.dnb.com/DunsRegisteredProfileAnywhere.aspx?Key1=3125440&PaArea=mail

Họ tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*