Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:(848) 3948-2450

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Vi

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms.Ruby

(848) 3948-2450

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phúc Nguyên (PEXIM JSC) được thành lập vào năm 2007 theo quyết định của Sở KHĐT TP. HCM. PEXIM đã và đang khẳng định là đơn vị XNK hàng đầu về các sản phẩm công ty kinh doanh. Hiện nay, PEXIM đẩy mạnh việc Liên kết sản xuất và kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm cao su thiên nhiên bao gồm : SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20, SVR CV50, SVR CV60.